Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Wagilewicz. O mieszkańcach wschodniej części gór karpackich

- Przegl. nauk. 1844, IV, 16-27, 48-60
2

Krzemieniec

Brochwicz H. - Athenaeum. Wilno 1845, II, 48-62
3

Sicz zaporoska

- Przyjaciel domowy (Lwów) 1859, s. 32, 48
4

Матица српска и њен рад

Кораблевъ, В. Н. - Бранково Коло. Карловцы 1900. № 48.
5

Petersburg i Moskwa

- Pokłosie Poznań. 1862, s. 32-48
6

Rusini w Ameryce

- Przegl. emigr. 1893, s. 239; 1894, s. 48
7

Stronnictwo młodoczeskie

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1895, nr. 48
8

Do inteligencyi rosyjskiej

- Paryż 1871, 8, s. 48
9

Opis Dniestra

Pol W. - Rocz. Tow. nauk. 1852, VI, 35-48
10

Z listów Repina

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 48