Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for spiII provides 366 hits
1

Pierwiastek ludowy w poezyi polskiej XIX wieku, study a porównawczo-literackie

Zdziarski, S. - Warszawa. 1901, 8°, VII i 599. - Рец. P. Chmielowski. G. P. № 283; I. Chrzanowski. Ks. I, 451-452; P. A.: Pg. Pol. CXLII, 109-113; H. Ułaszyn. Kraj № 46.
2

Nové sméry v současném dramaté

Hudec, Tom - Hlid. XVIII 1901, 7-9; 473-475, 547-551, 609-613.
3

Nowe kierunki dramatu i «Zaczarowane Koło» Lucyana Rydla

Tarnowski, S. - Przegląd Polski. Kraków 1901. CXL, 1-28, 220-249.
4

Dusze współczesne. Wrażenia literackie

Sten, J. - Lwów. 1902. 12°, 155.
5

Polská belletristika roku 1900.

Prusik, Dr. В. - Česká Revue. Praha 1901. IV8, 998-1003.
6

Moderna poljska lirika

Mazanowski. A. - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1901. XXI, 403-409, 453-459.
7

Młoda Polska w powieści i poezyi. 5. Dramat modernistów

Mazanowski. A. - Przegląd powszechny. Kraków 1901. LXXI, 1-18; 176-190; LXXII, 25-42.
8

Jung-Polen

Horowitz, S. - M. L. LXX 1901, 5, 118-120.
9

Tetmajer, Lewandowski, Słoński, Komornicka, Gomulicki, Belmont, Rostkowski, Krajewski, Zalewski. Krzyszkowski, Starzeński, Laskowski. O znaczeniu pierwiastku ludowego w poezyi

- Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1901. XXXIX, 289-291, 312, 332.
10

Liryka nasza ostatniej doby

Gostomski, W. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1901. CII, 149-176.