Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Oświata i kultura provides 121 hits
71

Kartki z historyi szkolnictwa pod zaborem Rosyi: Gimnazyum w Niemirowie na Podolu w połowie XIX w.

Gawroński-Rawita Franc. - Odb. z Muz. Lw. 1895, 8, s. 36, kor. 1.20
72

Głos slawisty rosyjskiego o ruskiej nauce i ruskim uniwersytecie. (Florynskij)

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1900, nr. 39
73

O szkołę, ukraińską

M. M. ks. - Świat słowiański 1905, II, 168-80
74

Kartka z dziejów uniwersytetu kijowskiego

Rolle J. - Przegląd polski 1881, III, 442-62
75

Uniwersytet kijowski, wspomnienie jubileuszowe

Dubiecki Maryan - Tygodnik powszechny. Warszawa 1885, s. 181, 196, 219
76

Akademia kijowsko-mohilańska, zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej na Rusi.

Jabłonowski Aleks. - Kraków 1899/1900. 8 większa, s. 318, kor. 10.40
77

W sprawie Akademii kijowsko-mohilańskiej

Jabłonowski Aleks. - Kwartalnik historyczny 1902, (t. 16), 549-86
78

Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicyi

Zubrzycki Dyonizy - Lwów 1836, 8°, s. 90
79

Drukarnie na kresach multańskich

Rolle Józef - Rocznik dla archeol. 1870, s. 15-28
80

Wiadomość o pierwszym drukarzu ruskim

- Pamiętnik warszawski 1823, s. 212