Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Oświata i kultura provides 121 hits
41

Kobiece stowarzyszenia w Czechach, na Morawach i w Słowacyi

Antoszka (Smiskowa) - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1899, s. 193, 201
42

Działalność kobiet czeskich i ich udział w odrodzeniu Czech

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1903, s. 110, kop. 20
43

Kobiety czeskie

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1900, s. 169, 178
44

Ruch kobiecy w Czechach

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1901, s. 385
45

Krótki rys historyi Maticy czeskiej

Purkinie - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1843, s. 153, 161, 169, 177
46

Matica

Antoni Zaleski - Bibl. War. 1877, II, 377-95
47

Matica

Korotyński - Tygodnik powszechny. Warszawa 1879, s. 789, 829,
48

Matica

- Dziennik poznański 1882, nr. 90
49

Matica

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1892, nr. 27, s. 1
50

Matica

Leon Wasilewski - Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1897, II, 656