Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs04865
Author(s)Jelski Al.
Title

Przyczynek kalendarzowy do literatury białoruskiej

PublishedPrzegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 29, s. 13
SubjectsSłowiańszczyzna wschodnia
Białorusini
Historya literatury i lingwistyka
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 4865, s. 255
PURLCitation link