Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs01165
Title

Czesko-polska wzajemność na polu pedagogicznem

PublishedSzkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1883, s. 57-9
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Oświata i kultura
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 1165, s. 59-62
PURLCitation link