Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs01160a
Author(s)Zibrt Czeniek
Title

Historya kultury. Jej początek, rozwój i dotychczasowa literatura obca i czeska. Rec. Bron. Grabowski

PublishedWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 602-13
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Oświata i kultura
URL (primery)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 1160, s. 59-62
Holdings (in Germany)ZDB Slavistik
PURLCitation link