Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00842c
Author(s)Czajewski Wiktor
Title

Przegląd literatury czeskiej za r. 1883.

PublishedTygodnik illustrowany 1884, I. 86, 101, 117, 131
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primery)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 842, s. 37-40
Holdings (in Germany)ZDB Slavistik
PURLCitation link

More like this:

Listy z Czech. (Lud czeski. Z literatury. Zlata Praha. O Matejce. - Rocznica Smetany, Czeska muzyka, Polskie rzeczy, Nowości literackie. - Józef Kolar, Z literatury. Macierz szkolna) / Jelinek Edward
Z literatury hanackiej / F. K-ski
Dejiny czeske literatury. Rec. Al. Brückner / Vlczek
Rzut oka na obecny stan literatury czeskiej
Historya literatury czeskiej
Ruch literatury w Czechach
Krótki zarys historyi literatury czeskiej / Rittersberg Ludwik