Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00842a
Author(s)Czajewski Wiktor
Title

Powieść czeska z czasów odrodzenia. I. Powieść na tle ludowem

PublishedTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1883, s. 241, 253
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primery)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 842, s. 37-40
PURLCitation link