Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00677
Title

Czesi w Warszawie

PublishedNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, s. 841
SubjectsSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Ogólne
URL (primery)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 677, s. 29-32
PURLCitation link

More like this:

Dzień słowiański w Warszawie
Poselstwo moskiewskie w Warszawie / Kantecki Klemens
Teatr rosyjski w Warszawie
Czesi w Tatrach
O przyjaciołach Słowian w Warszawie
Czesi i Polacy w Wiedniu / Witski A.
Niemcy i Czesi w Austryi