Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00599
Author(s)Koneczny Feliks
Title

Słowianofilstwo a handel

PublishedŚwiat słowiański 1905, II, 98-120
SubjectsSłowianofilstwo polskie
URL (primery)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 599, s. 25-28
Holdings (in Germany)ZDB Slavistik
PURLCitation link

More like this:

Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks
Chomiakow i słowianofilstwo rosyjskie
Słowianofilstwo rosyjskie w chwili obecnej / Zdziechowski M.
Słowianofilstwo i Zmartwychwstańcy: X. Hipolit Terlecki / Smolikowski Paweł
Słowiańszczyzna a słowianofilstwo
Z niedrukowanych rękopisów dr. Kar. Libelta. (O słowianofilstwie i o Zmorskim)