Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00471-10
Author(s)dr. Kosmowska
Title

Z południowej Słowiańszczyzny (opis zjazdu dziennikarzy w Lublanie)

PublishedŚwiat 1908, II, nr. 42
Note(Mowa o stosunkach politycznych u Słoweńców. 10 ilustr).
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Zjazdy
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 471, s. 17-20
PURLCitation link