Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00388
Title

Różne dążności w Słowiańszczyznę

PublishedGwiazdka cieszyńska 1866, nr. 40-44
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 388, s. 17-20
PURLCitation link

More like this:

Zwrot w Słowiańszczyznę / Mzura J.
Najnowsze dążności rusyfikatorów / Swarth H.
Stanowisko Polski w Słowiańszczyznę
Ze Słowiańszczyznę / Wasilewski Leon
O słowiańszczyznę
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Stanowisko i dążności Austryi a raczej jej rozmaitych narodowości i partyi np. autor broszur... (wymienia kilka między innemi). Czy zjednoczenie Słowiańszczyznę możebne?