Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00381
Author(s)Duchiński Fr.
Title

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec.

PublishedPrzegl. rzecz. pol. 1859, nr. 6, s. 14-30, nr. 8, s. 13-41;
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 381, s. 17-20
PURLCitation link

More like this:

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy / Duchiński Franc. H.
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich
Etnografja w «Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich». III / Witanowski-Rawicz, М.
Nowe źródło dziejów słowiańskich (Al-Bekri) / Z. G.
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski Bron.
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski B.
Zarys dziejów literatur i języków słowiańskich / Brückner A.