Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00371
Title

Przyszłość Austryi. Rozwiązanie kwestyi słowiańskiej przez B.

PlaceKraków 1869, 8°, s. 8, hal. 20;
Note(Patelski): Odpowiedź na głos wyznawców Austryi słowiańskich. (Wrocław 1848), 8°, s. 8.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 371, s. 17-20
PURLCitation link