Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00366
Author(s)(Chrzanowski Leon)
Title

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian

PlaceKraków 1848, 8° s. 8
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Sprawy polityczne
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 366, s. 17-20
PURLCitation link

More like this:

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi / C. L.
Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian / Prószczyński Ludomir
Kilka słów o świątyniach i domach mieszkalnych u Słowian
Kilka słów o charakterze dziejowym Słowian i ich posłannictwie / Prószczyński Ludomir
Kilka słów o Słowacy / Szukiewicz Wojciech
Kilka słów o Rusi. / Miłkowski Zyg.
Kilka slow o Podole