Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00184a
Author(s)Bogusławski Edward
Title

Historya Słowian przed sądem w Berlinie

PlaceKraków 1889, 8°, s. 21, hal. 44
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 184, s. 7-8
PURLCitation link

More like this:

Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Obrona mojej historyi Słowian contra prof. A. Brückner / Bogusławski Edward
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward
Rozpatrzenie tekstu Jornandesa o granicach Słowian w połowie VI w. / Bogusławski Wilhelm
Waśnie słowiańskie. Przegląd literatury / Bogusławski Ed.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., t. 1-4. / Bogusławski Wilhelm
Jarosław, poemat staroczeski z Królodworskiego, z punktu widzenia historycznego / Bogusławski Edward