Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00170
Author(s)Jelski A.
Title

O pochodzeniu Słowian

PublishedWieniec 1872, I, 147
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 170, s. 7-8
PURLCitation link

More like this:

O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
O pochodzeniu Słowian (krytyka pracy Roberta)
Kilka uwag o pochodzeniu Mszała kijowskiego / Van Wijk N.
O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej notatka historyczno-etnogr / J. J.
Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty
Legenda o pochodzeniu gorsetu, humoreska, p. dr. M. S. / Doroszewicz W. M.
O mitologii dawnych Słowian