Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00150
Author(s)Lelewel Joachim
Title

Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski

PlacePoznań 1853, 8°, s. LXXXII+820;
NoteToż. Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854 (XIX), s. 307-91.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 150, s. 7-8
PURLCitation link