Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00102
Author(s)Czarnowski Stan.
Title

Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich

PlaceKraków 1884, 8, s. 54, kop. 30
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primery)https://polona.pl/item/1236588/
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 102, s. 5-6
PURLCitation link

More like this:

Z wędrówki po Bośni i Hercegowinie / Spasowicz Wł.
Wędrówki po Słowiańszczyznę południowej / Jeż Teod. Tom.
Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich / Bałaban Józef
Szkice z podróży po Słowacyi / Müldner Henryk
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski / Lelewel Joachim
Wędrówki chłopów rosyjskich