Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00097
Author(s)Ułaszyn Henryk
Title

Runy słowiańskie

PlaceKraków 1908, 8°, s. 41-71
NoteOdb. z t. IV. Materyałów i prac komisyi język. Akad. Umiej.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Runy
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 97, s. 5-6
PURLCitation link

More like this:

Runy i runiczne pomniki słowiańskie / Leciejewski Jan
Runy i pomniki runiczne słowiańskie. (Зам.) / Leciejewski, J.
Zamek orawski / Henryk Ułaszyn
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Starożytnośći słowiańskie / Żółkiewicz Ant.
Starożytnośći słowiańskie / Jenike L.
Dyalekty słowiańskie / Kucharski Andrzej