Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00055
Title

Bałwochwalstwo u Słowian

PublishedTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 5, 7
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primery)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 55, s. 3-4
PURLCitation link

More like this:

Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Religia Słowian w bałwochwalczej epoce / Małecki A.