Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00041
Author(s)Polaczek Stan.
Title

Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach

PublishedLud. 1903, (IX), s. 280-7
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 41, s. 3-4
PURLCitation link