Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00037
Author(s)Potkański Karol
Title

Postrzyżyny u Słowian i Germanów

PublishedRozp. wydz. hist. fil. 1895, (t. 32), 330-422;
NoteToż w odb. 8, s. 90; - Rec. Iwan Franko. Lud. 1896, s. 81-3; F. Koneczny. Przegląd literacki 1896, nr. 1.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 37, s. 1-2
PURLCitation link

More like this:

Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy / Maciejowski W. A.
Zarysy charakteru Germanów i Słowian / A(damowicz) A(leksander)
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
Konstantyn i Metody / Potkański Karol
Jeszcze o Piaście (z powodu rozpr. prof. Brücknera о Piaście). / Potkański, K.
Studya nad XIV wiekiem. IV. Walka o Poznań (1306-1312). / Potkański, K.