Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Smolikowski Paweł provides 7 hits
1

Słowianofilstwo i Zmartwychwstańcy: X. Hipolit Terlecki

Smolikowski Paweł - Przegląd polski 1896, III. 331-58, 636-64, IV. 42-78
2

Wspomnienia misyonarza bułgarskiego z wojny rosyjsko-tureckiej 1877-8. (Odb. z Misyi katolickich)

Smolikowski Paweł ks. - Kraków 1885, 8, s. 30
3

Stowarzyszenie opieki nad internatem ruskich ks. Zmartwychwstańców we Lwowie

Smolikowski ks. - Lwów 1887, 8, s. 21
4

Domácí archaeologie předhistorická. Památník na oslavu 50 - letého panovnického jubilea J. V. císaře a krále Františka Josefa I. Vedecký a umelecký rozvoi 9 v národě českém 1848 až 1898.

Smolík, I. - V Praze 1898. - Рец. В. Věstník Slovanských Starožitností. Praha 1900. II 6, 63.
5

Denáry údělných knížat na Morave (XI а XII st.).

Smolík, I. - Praha. 1896. - Рец. I. Pekař. Český Časopis Historický. Praha 1900. № 4 ~ 367-374.
6

Denáry Boleslava І, II, III a Vladivoje

Smolík, I. - V Praze 1899. - Рец. I. Pekař. Český Časopis Historický. Praha 1900. № 4 ~ 367-374.
7

600-leté výročí zarazení pražských grošů

Smolík, I. - Památky archaeologické a mistopisne. Praha 1900. № 3 ~ 205-209.