Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Majewski Walenty provides 6 hits
1

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian

Majewski Walenty - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. tom VIII, 175;
2

O Słowianach

Majewski Walenty - Pam. nauk. 1819, I, 166-79, 193
3

Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach

Majewski Walenty - Warszawa 1818, 8°, s. CXXXX
4

Obyczaje Morlachów. Wyimki z listów p. Fortis do Lorda Bute.

(Majewski Walenty) - Pamiętnik warszawski 1820. XVI, 427, XVII, 49
5

O Morlachach

(Majewski Walenty) - Dziennik wileński 1830. X. 190
6

Zabobony Morlachów w Dalmacyi

(Majewski Walenty) - Tygodnik petersburski 1851. s. 630