Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Kurhanowicz Tomasz provides 3 hits
1

O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich

Kurhanowicz Tomasz - Warszawa 1855, 12°, s. 65
2

Porównanie języka polskiego z innymi, słowiańskimi

Kurhanowicz Tomasz - Przegl. war. lit. 1840, I. 105-21, II. 5-31, 287-331
3

Porównanie czterech alfabetów słowiańskich: cerkiewnego, rosyjskiego, czeskiego i polskiego

Kurhanowicz Tomasz - Przegl. war. lit. 1840, II, 332-44