Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Jelski Al. provides 9 hits
1

O pochodzeniu Słowian

Jelski A. - Wieniec 1872, I, 147
2

Słówko o starym Zasławie

Jelski Aleks. - Przegl. lit. Kraj. 1888. nr. 16, s. 11
3

Marya Malczewskiego w przekładach małoruskich i białoruskich

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 7, s. 12
4

Notatki z wycieczki po gubernii mińskiej

Jelski Aleks. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1880, s. 132, 150, 163, 180, 202
5

Przyczynek kalendarzowy do literatury białoruskiej

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 29, s. 13
6

O gwarze białorus

Jelski Al. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 5, s. 13, nr. 6, s. 24
7

Słówko o eparchii mińskiej z powodu zamierzonego obchodu 50-letniego jubileuszu przyłączenia unitów

Jelski Aleks. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 21, s. 11
8

Wiadomość historyczna o fabryce szkieł i zwierciadeł ozdobnych w Urzeczu Radziwiłłowskiem na Litwie. 263 + 37 рис. Рец. L. Lepszy

Jelski, A. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 420-421.
9

Łużyce, wrażenia z podróży, poprzedzone krótkim opisem kraju i jego dziejów

Jelski Wilhelm - Warszawa 1892, 8° mała, s. 76, kop. 30