Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Dubrowski provides 21 hits
1

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
2

O najnowszej literature Czechów, Słowaków i Słowian południowo-zachodnich

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1846, I, 203-13
3

Ślady Słowian w Szwajcaryi

Dubrowski - Biblioteka warszawska 1845, III, 409-10
4

Kerkonosze. (Ustęp z pamiętnika podróży)

Dubrowski - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 233-40
5

O czeskich wojennych taborach w XV w. Album lit.

Dubrowski P. - Warszawa 1848, s. 181-8
6

Życie umysłowe w Czechach, (przegląd z I pólr. 1846 r.)

Dubrowski Piotr - Dzwon lit. 1846, II, 199-208
7

O literaturze czeskiej

Dubrowski Piotr - Przegl. nauk. 1846, III. 609-11
8

Czeskie autorki

Dubrowski - Pielgrzym 1845, III, 323-6
9

Wyjątek z listu z Pragi

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, III, 518
10

Podróż J. K. do północnych Włoch, Tyrolu i Bawaryi. (Badania K. o śladach Słowian w póln. Włoszech i południowych Niemczech)

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1845, III, 43-74