Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Czajewski Wiktor provides 10 hits
1

Nowe opracowanie literatury słowiańskiej

Czajewski Wiktor - Ateneum Warszawa. 1881, II, 339 - 53
2

O najnowszej pieśni czeskiej

Czajewski Wiktor - Tygodnik illustrowany 1883, I, 270, 277, 301, 310, 333
3

Powieść czeska z czasów odrodzenia. I. Powieść na tle ludowem

Czajewski Wiktor - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1883, s. 241, 253
4

Literatura czeska

Czajewski Wiktor - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1883, s. 337, 349, 360, 372, 385, 397
5

Przegląd literatury czeskiej za r. 1883.

Czajewski Wiktor - Tygodnik illustrowany 1884, I. 86, 101, 117, 131
6

Muzeum w Pradze, (p. Naprstka)

Czajewski Wiktor - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1884, s. 94
7

Słowacy

Czajewski Wiktor - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1885, s. 29, 37, 45
8

Słowacy. (Jan Matuszka i Jan Botto. Podania w poematach. »Janoszik«. Inni pisarze)

Czajewski Wiktor - Świt. Pismo tygodniowe illustrowane. Warszawa 1885, I. 205
9

Słowacy

Czajewski Wiktor - Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1885, s. 37-8, 45-6
10

Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej

Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej) - Warszawa 1886, 8°, s. 358, rb. 1.50 - Rec. Ateneum Warszawa. 1883, IV, 610.