Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) provides 3 hits
1

Przestroga historyi, chronologiczny rys prześladowania Słowian od dawnych wieków do dni dzisiejszych, dla południowych Słowian i panslawistów

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Lwów 1882, 8°, s. 129, kor. 2 40
2

Okrucieństwa. Chronologiczny rys prześladowania potomków Słowian oddawnych wiekóważ do dni dzisiejszych, przestroga historyi dla Słowiańszczyzny. Wyd. im. Staszyca, XVIII i XIX.

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Lwów 1890, 16°, s. 144, kor. 1
3

Słowiańska sprawa. Polska i prawa narodów, (odczyty miane w uniwersytecie Bolonii r. 1884), przekład z włoskiego

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Nowa Reforma. Kraków 1884, nr. 239-242, 244, 245, 249, 250, 251, 252;