Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Periodische Presse lieferte 637 Treffer
1

Serbska šula : časopis serbskich wučerjow, pěstowarkow a pioněrskich nawodow

Ministerstwo ludoweho kubłanja NDR [wud.] - Berlin, 1953
2

Serbska šula : wokolnik za serbskich wučerjow a kubłarjow

Institut za serbski ludospyt [wud.] - Budyšin, 1951
3

Serbska pěstowarka, wokolnik za serbske pěstowarki

Budyšin, 1951
4

Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow

Budyšin, 1958
5

Nowa doba : Předźenak; přiłoha za zabawu a powučenje

Budyšin, 1958
6

Nová Lužice : časopis Společnosti přátel Lužice

Praha, 1948
7

Naše dźěło : časopis Łužiskoserbskeje antifašistiskeje fronty

Łužiskoserbski narodny wubjerk [wud.] - Budyšin, 1945
8

Lužickosrbské zprávy = Łužiskoserbske powěsće = Lužickoserbske iswestija : pro tisk a stálé spolupracovníky

Kapitán, Jiří [redaktor] - Společnost přátel Lužice [Vyd.] - Praha, 1945
9

Nowa doba : organ Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Budyšin, 1958
10

Nowa doba we wobrazach

Budyšin, 1952