Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych lieferte 3 Treffer
1

Granice plemion Serbołużyckich w świetle dociekań historycznych i archeologicznych

Knebel, Jurij - in: Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych. Wrocław, 1985, s. 7-22
2

Odzwierciedlenie dialektalnych różnic łużycczyzny w wariancji języka literackiego jako efekt uwarunkowań społeczno-historycznych

Jenč, Helmut - in: Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych / Instytut Słowianoznawstwa PAN. Wrocław; Warszawa; Kraków ..., 1985, s. 39-47
3

Dialektalne zróżnicowanie łużyckiego terytorium językowego na tle społecznohistorycznym

Michałk, Frido - in: Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych : materiały z konferencij naukowej zorganizowanej przez Insty. Warszawa, 1985, s. 23-38