Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach W0478 lieferte 276 Treffer
41

Serbska wučba w šulskim lěće 1962/63 w Bělkowskim wokrjesu

Nowak, H. - in: Serbska šula. Budyšin, 16, 1963, 9. - s. 545-546
42

Słona Boršć - sydom króć wokrjesny dobyćer

Barš, Beno - in: Nowa doba. Budyšin, 22, 1968, 184
43

«Sisters hill» a «Amerika» w Budyskim wokrjesu : pućowanski tip

Lehmann, F. - in: Nowa doba. Budyšin, 24, 1970, 167
44

Před dwaceći lětami we Wojerowskim wokrjesu

Mölke, Gerhard - in: Nowa doba. Budyšin, 20, 1966, 91
45

Hrodźišćo - skupina na kromje Budyskeho wokrjesa

Barš, Beno - in: Nowa doba. Budyšin, 23, 1969, 259, Př
46

Brězowka wugotowašo wokrejsny žnjowy swěźeń

Handrik, C.-H. - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 17, 1965, 41
47

Njeswačidło - zajimawa wjes Budyskeho wokrjesa

Wowčerk, Pawoł - in: Nowa doba. Budyšin, 29, 1975, 21, Př
48

Ralbicy serbska wjes Kamjenskeho wokrjesa

Wowčerk, Pawoł - in: Nowa doba. Budyšin, 29, 1975, 167, Př
49

Dobre wuslědki we wokrjesach Grodk, Běła Woda a Worjejcach

Cachow, Helmut - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 27, 1975, 52
50

Trakajska wokrjesna nowina (Lit. SSR) k 26. róčnicy NDR wo Serbach

Mětšk, Frido - in: Nowa doba. Budyšin, 29, 1975, 256, Př