Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K4624 lieferte 175 Treffer
21

Přez Serbow nadeńdźe kontakt k republice

Młynk, Jurij - in: Nowa doba. Budyšin, 19, 1965, 255, Př
22

Śladami kontaktów polsko-łużyckich

Lubosz, Bolesław - in: Trybuna Robotnicza. Katowice, 1962
23

Přinošk k Mukowym kontaktam z Polakami

Petr, Jan - in: Rozhlad. Budyšin, 19, 1969, 8. - s. 296-305; 10. - s. 378-387
24

Lužiško-blgarski literaturni kontakti

Vlčev, Georgi - in: Literaturna misyl. Sofija, 14, 1970, 3. - s. 111-122
25

Jakub Bart-Ćišinski a literarnohistoriski kontekst

Malink, Pětr - in: Rozhlad. Budyšin, 21, 1971, 8. - s. 291-297
26

Kontakty Cieszyńskie z Serbami Łużyckimi

Sikora, Władysław - in: Zwrot. Czeski Cieszyn, 32, 1980, 371. - s. 38-39
27

Wo serbsko-němskim rěčnym kontakće

Michałk, F. - in: Sorabistiske přednoški 1977. Budyšin, 1977, s. 63-69, 140-141
28

Ślady kontaktów Jana Bystrońa z Łużycami

Sochacka, Stanisława - in: Studia Śląskie. Opole, 41, 1983, s. 33-48
29

Wo serbsko-němskim rěčnym kontakće

Michałk, F. - in: Sorabistiske přednoški 1977 : mjezynarodny wysokošulski kurs za serbsku rěč a kulturu. Budyšin, 1982, s. 63-69, 140-141
30

Szkic o kontaktach łużycko-mazurskich

Zaremba, Janusz - in: Lubskie Zeszyty Historyczne. Lubsko, 1986, 7. - s. 65-75