Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K4624 lieferte 175 Treffer
11

Trjeba kontakt z čitarjemi

Dyrlichowa, Monika - in: Płomjo. Budyšin, 33, 1984, 22. - s. 8-10: il.
12

«Mała Slawija» w europskim konteksće

Mudra, J. - in: Rozhlad. Budyšin, 44, 1994, 1. - s. 39
13

Stajny kontakt z 1269 partnerami

Kola, Hubert - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 6, 1996, 132
14

Sorbische Kunst im Kontext

Schumann, Carmen - in: Sächsische Zeitung. Dresden, 58, 2003, 200
15

Jazyk a jeho role v etnickém kontextu

in: Studia ethnologica : Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1. Praha, 16.2007, 2009, s. 19-24
16

Sorabistika w srjedźnoeuropskim konteksće

Urban, Zdeněk - in: Rozhlad. Budyšin, 46, 1996, 10. - s. 375-376
17

Z kontaktów Korla Ernesta Muki z Polakami

Śliziński, Jerzy - in: Ze skarbca kultury : builetyn informacyjny zakładu narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Wrocław, 1962, 14. - s. 88-104
18

Aus Arnošt Mukas Kontakten mit Polen

Śliziński, Jerzy - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 7, 1962, 3. - s. 367-373
19

Nowe szczegóły o kontaktach J. I. Kraszewskiego z Łużyczanami

Nowotny, Pawoł - in: Pamiętnik Słowiański., 14, 1964, s. 224-231
20

Kontakty Zygmunta Celichowskiego z Łużyczanami

Ślizinski, Jerzy - in: Slavia Occidentalis., 23, 1959, s. 281-287