Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Z8580 lieferte 49 Treffer
1

Na Tebi zaleži!

Běrow Nacionalneje fronty demokratiskeje Němskeje [Wud.] - , 1954, 14 s.
2

«Mamy źěłaś na bazy a z bazu»

Elikowska-Winklerowa, Marja - in: Rozhlad. Budyšin, 47, 1997, 9. - s. 316-320
3

Čas. Želazowa Wola

Budar, Beno - in: Lidová demokracie. Praha; Brno, 32, 1976, 179
4

«... hdyž sej do mojich basnjow zalězu, su sami wina.»

in: Rozhlad. Budyšin, 49, 1999, 11. - s. 414-415: il.
5

Su byli słupy z granita a zeleza

A. D. - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 52, 2000, 29
6

Cu pon w Lipsku za disertaciju źěłaś

in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 53, 2001, 19
7

«Som kśěł źěłaś za serbski lud - wšojadno źo!»

Adam, H. - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 40, 1988, 18
8

Chóry załožeja swój zwjazk

Baumgärtel, Kř. - in: Rozhlad. Budyšin, 41, 1991, 5. - s. 130-131
9

Typ Podgóra, Zalas w górnołużyckich nazwach terenowych

Sperber, W. - in: Poradnik Językowy., 1957, 5. - s. 222-227
10

Sydom železow móhło so kować

in: Nowa doba. Budyšin, 24, 1970, 228, Př