Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Z8426 lieferte 144 Treffer
1

Słowiańszczyzna zachodnia

Leciejewicz, Lech - Ossolineum, 1976, 262 s. : 104 il.
2

Nadběh a zakitowanje

Šołta, Michał - in: Rozhlad. Budyšin, 50, 2000, 7/8. - s. 250-253
3

Rec.: => Literatury zachodniosłowiańskie1 ...

Měšťan, Antonín - in: Slavia., 65, 1996, 3. - s. 383-384
4

Jano spomnjeśe do zachadnosći?

Jamárik, Vladimír - in: Serbska pratyja 2001. Budyšyn, 2000, s. 52-53: il.
5

Domowina w zachadnem lěśe

Adam, Horst - in: Serbska pratyja 1976. Budyšyn, 1975, s. 38-41
6

Rec.: => Leszczyński, Józef: Das Züchtingungsrecht ...

K. J. M. - in: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. Wrocław, 20, 1965, 4. - s. 634-635
7

Mortwy z dwěmaj žaketomaj

Prodöhl, Günther - in: Chorhoj měra. Budyšin, 9, 1960, 41
8

Zachidnoslovjans'kyj narod : Lužyčany

Motornyj, V. A. - in: Narodna tvorčist' ta etnografija. Kyïv, 1962, 4. - s. 69-76
9

Gwary zachodniej Wielkopolski

Gruchmanowa, Monika - Poznań, 1970, 189 s. : 139 kt.
10

Z zagadnień bilingwizmu na Łużycach

Radłowski, M. - in: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft = Přinoški k serbskemu rěčespytej / Hrsg. DAW; Red. H. Faßke; R. Lötzsch. Bautzen, 1968, s. 85-93