Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach H0765 lieferte 61 Treffer
1

Hornjołužiski Dolnoserb

Bušic, Zala - in: Nowa doba. Budyšin, 32, 1978, 76, Př
2

Vid v hornolužické srbštině

Brankačkec, Katja - in: Varia XVIII : zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.-5.12.2008) / ed. Martina Ivanová; Martin Ološtiak. Prešov, 2009, s. 19-20
3

Neologismy v hornolužické srbštině po roce 1945

Frinta, A. - in: Slavjanskaja filologija, sbornik statej 1. Moskva, 1958, s. 206-222
4

Dwě sćě lět hornjołužiskeho pčołarskeho towarstwa

Nawka, Błažij - in: Rozhlad. Budyšin, 16, 1966, 12. - s. 380-383
5

Výročí Hornolužické společnosti

ř - in: Kultura a Sport Liberecka. Liberec, 1979, 7/8. - s. 51-52, 1779
6

Hornjołužiska keramika je jara požadany dar

Dvoracek, Rolf - in: Nowa doba. Budyšin, 30, 1976, 304, Př
7

Hornolužická knihovna ve Zhořelci

Snížková, Jitka - in: Lidová demokracie. Praha; Brno, 40, 1984, 23
8

Zwjazk hornjołužiskich šesćiměstow 650 lět

Zahrodnik, Ludwig - in: Serbska šula. Budyšin, 49, 1996, 7/8. - s. 141
9

Kónc z Hornjołužiskim kulturnym rozhladom

M. L. - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 13, 2003, 5
10

Hornolužická fonologie: stav bádání

Vykypěl, Bohumil - in: Lětopis. Budyšin/Bautzen, 54, 2007, 1. - s. 32-51