Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D2714 lieferte 43 Treffer
1

Myška Drypka

Krawc, Křesćan - in: Płomjo. Budyšin, 15, 1966, 22. - s. 10-11
2

Dyrbjach přińć k «nutřkownemu»

Wićaz, Měrćin - in: Katolski Posoł. Budyšin, 1990, 11. - s. 87-88
3

Dorobek stylistyki łużyckiej

Lewaszkiewicz, Tadeusz - in: Synteza w stylistyce słowiańskiej : materiały konf. z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. Opole, 1991, s. 213-219
4

Wučerjo dyrbjachu chodźić na robotu

Sibud - in: Nowa doba. Budyšin, 8, 1954, 69
5

Sonderausstellung «Bunte Ostereier» 1982 in Drebkau N.L.

Adam, Horst - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe C. Bautzen, 26, 1983, s. 143
6

Dorobek sorabistyki lipskiej w czterdziestoleciu 1951-1990

Marciniak, Stanisław - in: Zeszyty Łużyckie. Warszawa, 1993, 6. - s. 83-87
7

«Husto dyrbjach w lěhwje tołmačić»

Cyž, Benedikt - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 10, 2000, 225
8

Łužiscy Serbja dyrbjachu so přizjewić

Cyž, Benedikt - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 10, 2000, 215
9

Das »kleine, aber feine« Museum in Drebkau

in: 10 Jahre amtsfreie Gemeinde Stadt Drebkau = 10 lět bźezamtowa gmejna město Drjowk. Cottbus, 2010, s. 23: il.
10

Dorobek sorabistyki językoznawczej w latach 2000-2009

Lewaszkiewicz, Tadeusz - in: Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności : język - literatura - kultura / red. Grażyna Barbara Szewczyk. Katowice, 2012, s. 11-27