Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lebedová, Vladimíra lieferte 12 Treffer
1

Čtvrtstoletá Domowina

Lebedová, Vladimíra - in: Práce. Praha, 39, 1983, 194. - s. 6
2

Rec.: => Cyž, Jan: Hdyž so LeV

Lebedová, Vladimíra - in: Naše Rodina : týdeník pro zábavu i poučení celé rodiny. Praha, 1983, 35. - s. 6
3

Zemřel Pětr Malink

Lebedová, Vladimíra - in: Literární měsíčník. Praha, 14, 1985, 2. - s. 136-137
4

Rec.: Antologie lužickosrbské povídky a drobné prózy. => Skrytý pramen ...

Lebedová, Vladimíra - in: Literární měsíčník. Praha, 11, 1982, 6. - s. 117
5

Rec.: => Cyž, Jan: W tlamje ...

Lebedová, Vladimíra - in: Světová literatura. Praha, 30, 1985, 6. - s. 244-246
6

Rec.: Reminiscence na Čechy. => Koch, Jurij: Nawrót sonow ...

Lebedová, Vladimíra - in: Literární měsíčník. Praha, 13, 1984, 9. - s. 140-141
7

Slavný lužický sochař

Lebedová, Vladimíra - in: Slobodné slovo. Praha, 1988
8

Z nové lužickosrbské literatury

Lebedová, Vladimíra - in: Literární měsíčník. Praha, 15, 1986, 1. - s. 141
9

Rec.: Dolnolužickosrbská antologie. => Dejm hyšći ...

Lebedová, Vladimíra - in: Světová literatura. Praha, 31, 1986, 6. - s. 241-242
10

Rec.: Z dějin Polabských Slovanů. => Zabyte hrodźišća ...

Lebedová, Vladimíra - in: Světová literatura. Praha, 34, 1989, 2. - s. 244-245