Портал славистики


Slavistik-Guide

Der Fachinformationsführer für Slavistik (Slavistik-Guide) verzeichnet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich relevante Internetquellen des Faches. Alle Internetquellen werden nach bibliographischen und bibliothekarischen Standards (Dublin Core, DDC, BK, Schlagworte) erschlossen. Die Liste der Schlagwörter befindet sich hier. Die neuesten Internetquellen sind als rss RSS-Feed verfügbar.

ID65425
Titel

Друштво књижевника Војводине [Društvo književnika Voјvodine]

URLhttp://www.dkv.org.rs
AutorДруштво књижевника Војводине [Društvo književnika Voјvodine]
BeschreibungWebseite der Vojvodina-Schriftstellervereinigung bietet Informationen über die Mitglieder und Aktivitäten des Vereinigung.
Datumcreated: 05-05-2009, last updated: 15-11-2011
SpracheSerbisch (srp)
SchlagwörterWojwodina ; Schriftstellerverband
KlassifikationLiteratur (800)
Serbien (949.71)
BKLiteratursoziologie (17.91)
Südslawische Sprachen und Literaturen (18.60)
DokumententypWirtschafts-, Interessen- und Berufsverbände
Economic Societies, Professional Organisations, Trade Associations, Pressure Groups
KeywordsАлмажан Славко; Сладојев Спасенија Цана; Арпад Вицко; Алексић Мирослав; Антуновић Милан; Аћимовић Жарко; Бакрач Момчило; Баковић Благоје; Бањаи Јанош; Бербер Стојан; Бенкова Вјера; Брашњо Иштван; Блашковић Ласло; Блум Арон; Бордаш Ђезе; Бојић Бранимир; Бућко Папхархаи Ахнета; Вегел Ласло; Војнић Пурчар Петко; Вуксановић Миро; Гатајанцу Павел; Гвозден Владимир; Геролд Ласло; Гордић Славко; Даников Иван; Деак Ференц; Деветак Небојша; Делибашић Татјана; Димовска Мићић Mилица; Домазет Ђорђе; Дошеновић Миливоје; Дунђин Јован; Душанић Нада; Егерић Мирослав; Ердељанин Анђелко; Ждрале Радован; Живановић М. Божидар; Живков Ненад; Зивлак Јован; Зубац Перо; Зубовић Бранислав; Радић Бошко; Радојчић Саша; Радуновић К. Јован; Рамадански Драгиња; Ристић С. Бранко; Ротар Немања; Илић Павле; Кањух Мирон; Кетиг Томислав; Кецман Давид Дако; Крду Петру; Крстић Бошко; Кирда Болхорвес Владимир; Кораћ Весна; Кочиш Владимир; Кољевић Светозар; Лабат Јан; Ладик Каталин; Латиновић Милош; Лаћак Ђура; Ловаш Илдико; Лошонц Алпар; Марковић Мирјана; Мандић М. Зоран; Матић Љиљана; Маурич Ференц; Мелвингер Јасна; Миковић Милован; Миленковић Слађана; Милосављевић Петар; Мицић Милан; Миљојковић Радомир; Негришорац Иван; Ненадић Милан; Ненин Миливој; Николић Јованка; Нишавић Рале; Павлов Драгољуб; Павлов Ж. Милутин; Пауновић Зоран; Петриновић Фрања; Пралица Наташа; Писарев Ђорђе; Попић Миленко; Попов Јован; Свркота Благоје; Сибиновић Ђорђе; Сладоје Ђорђо; Страјнић Никола; Тамаш Јулијан; Тасић Владимир; Терзић Недељко; Толнаи Ото; Томашевић Бошко; Туцић Решин Вујица; Урсу Ненадић Илеана; Фараго Корнелија; Фекете Ј. Јожеф; Фехер Ђула; Фржовић Миленко; Фоки Иштван; Харди Ковачевић Ирина; Харпањ Михал; Хамзић Емсура; Хроњец Вићазослав; Худак Штефан; Цвејин Татјана; Шанта Никола; Шапоња Предраг; Шајтинац Радивој; Чањи Ладислав; Ђерић Зоран; Ђуга Михал; Јокић Каспар Љиљанa
PURLCitation link