Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavia Orientalis lieferte 1553 Treffer
1

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 21 stycznia 2013 r.)

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2013, 62, 3, 495-497
2

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 10 czerwca 2013 r.)

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2013, 62, 4, 669-670
3

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 25 marca 2013 r.)

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2013, 62, 4, 667-669
4

I. N. Mineeva, Literatura russkogo zarubež'ja (XX - načalo XXI v.). Učebnoe posobie, Petrozavodsk: KGPA, 2012, ss. 163

Wegnerska, Beata - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2013, 62, 4, 662-666
5

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 11 czerwca 2012)

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 576-577
6

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 26 marca 2012 r.)

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 572-575
7

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi

Głuszkowski, Michał - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 569-571
8

Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, pod redakcją Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj i Lubow Frolak, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, ss. 214

Mędelska, Jolanta - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 552-559
9

E. Smułkowa (red.), Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I, Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ss. 659

Głuszkowski, Michał - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 546-551
10

Helena Duć-Fajfer, Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, ss. 360

Szczukin, Wasilij - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2012, 61, 4, 540-545