Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Linguistica Brunensia lieferte 411 Treffer
1

V. Mathesius: Paměti a jiné rukopisy

Vykypěl, B. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 391-392
2

The Prague School and Theories of Structure

Vykypěl, B. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 390-391
3

E. F. K. Koerner: Universal Index of Bibliographical Names in the Language Sciences

Vykypěl, B. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 388-389
4

Lexicon Grammaticorum: A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics

Vykypěl, B. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 387-388
5

Mongolo-Tibetica Pragensia ’09, Vol. 2, No. 1 & 2

Blažek, V. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 383-387
6

M. Čechová – M. Krčmová – E. Minářová: Současná stylistika

Křístek, M. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 382-383
7

M. Čornejová: Tvoření nejstarších českých místních jmen

Pleskalová, J. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 379-382
8

I. Němec: Práce z historické jazykovědy

Villnow Komárková, J. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 377-378
9

L. Buzássyová: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky

Šefčík, O. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 376-377
10

J. Kačala: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Žaža, S. - Linguistica Brunensia , Brno, 2010, 58, 1/2, 374-376