Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bohemica Olomucensia lieferte 476 Treffer
1

Modesta hilaritas - umírněná veselost Caesaria z Heisterbachu = Modesta hilaritas - Caesarius of Heisterbach's Moderate Hilarity

Soukup, Daniel - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 327-330
2

Příspěvek k návrhu definice historického žánru = A Comment on the Proposed Definition of Historical Genre

Kubíček, Tomáš - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 317-326
3

K experimentom v slovenskej próze po roku 1989 = On Experiments in Slovak Fiction after 1989

Součková, Marta - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 297-316
4

Zakázkové vydavatelské projekty v současném literárním kontextu = The Custom-made Publisher's Projects in the Current Context of Czech Literature

Mroczek, Izabela - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 292-296
5

Experimenty Lubomíra Martinka s textem a s vlastní identitou = Lubomir Martinek's Experiments with His Texts and His Own Identy

Czaplińska, Joanna - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 285-291
6

Polistopadové prozaické pokusnictví = Prosaic Experiments After November 1989

Machala, Lubomír - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 274-284
7

Hravost se žánrovou formou v historické próze Oldřicha Danka Vražda v Olomouci = Playfulness in the Genre Form Referring to Oldřich Daněk's Historical Short Story Vrazda v Olomouci

Dostálková, Lucie - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 268-273
8

Sebevražda - umělecký experiment? = Suicide - an Artistic Experiment ?

Švecová, Olga - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 262-267
9

Emil Juliš: Znepokojivá zkušenost "Zóny" = Emil Juliš: Disturbing Experience of "The Zone"

Komenda, Petr - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 253-261
10

Jazzové prvky v české poezii 20. století = Jazz Elements in the Czech Poetry

Novák, Radomil - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 1, 246-252