Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową lieferte 281 Treffer
1

Co ma Bloom do Baránczaka? (Ewa Rajewska, Stanisław Barańczak - poeta i tłumacz)

Kotarba, Agnieszka - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 192-199
2

Przekład świadomy stylistycznie (Jean Boase-Beier, Stylistic Approaches to Translation)

Wójcik-Leese, Elżbieta - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 183-191
3

O terminie "dominanta" w teoriach języka, literatury i przekładu (Anna Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej)

Szczerbowski, Tadeusz - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 175-182
4

O tym, jak człowieki wychodzą na ludzi (Michał Garcarz, Przekład slangu w filmie. Telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski)

Holobut, Agata - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 168-174
5

Kilka uwag na marginesie dyskusji o "dotkliwej nieobecności" lub: When I see a spade

Ward, Jean - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 164-167
6

Bibliografia polskich prac na temat przekładu audiowizualnego

Woźniak, Monika - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 159-163
7

Percepcja filmu a ogólnoeuropejskie standardy audiodeskrypcji - polski wkład w projekt "Pear Tree"

Chmiel, Agnieszka; Mazur, Iwona - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 138-158
8

Znaczenie audiodeskrypcji dla niewidomych w Polsce

Ciborowski, Mateusz - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 136-137
9

Audiodeskryberem być - wywiad z Krzysztofem Szubzdą

Szubzda, Krzysztof - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 131-135
10

Audiodeskrypcja oczami niewidomych - wywiad z Tomaszem Strzymińskim

Strzymiński, Tomasz - Przekładaniec : pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową , Kraków : Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego, 2008, 20, 125-130