Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia lieferte 760 Treffer
1

Poems

Jirous, Ivan M. - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 387-394
2

I. M. J

Machovec, Martin - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 385-386
3

Šelest jazyka = The Rustle of Language

Barthes, Roland - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 379-382
4

Návštěva v Rudově bytě: Mytologizace prostoru v československém socialistickém realismu = A Visit to Ruda's Flat: The Mythologisation of Space in Czechoslovak Socialist Realism

Schmarc, Vítek - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 364-376
5

Fučíkova poslední bitva = Fučík's Final Battle

Činátl, Kamil - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 346-363
6

Re-prezentace "národního hrdiny": Obraz Julia Fučíka v české literární vědě na počátku padesátých let (se zaměřením na fučíkovskou konferenci 10. září 1953) = Re-presentation of the "National Hero": The Image of Julius Fučík in Czech Literary Scholarship at the Beginning of the 1950s (Focusing on the Fučík Conference of 10 September 1953)

Bauer, Michal - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 334-345
7

Zvěčnělí vůdcové: Literární re-prezentace J. V. Stalina a Klementa Gottwalda vytvářené bezprostředně po jejich smrti = Departed Leaders: The Re-presentation of Joseph Stalin and Karel Gottwald Created Immediately After their Deaths

Bílek, Petr A. - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 320-333
8

Re-prezentace a možný model literárních dějin = Re-presentation and a Possible Model of Literary History

Papoušek, Vladimír - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 308-319
9

Re-prezentace literatury a re-prezentace v literatuře = The Re-presentation of Literature and Re-presentation in Literature

- Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 307
10

OTÁZKY PRO ... Wolf Schmid = QUESTION FOR ... Wolf Schmid

- Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2008, 5, 9/10, 303-304