Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej lieferte 1510 Treffer
1

Wspomnienie o Marii Podrazie-Kwiatkowskiej (19 stycznia 1926 – 5 kwietnia 2016)

Stala, Marian - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 243-246
2

Pasolini prossimo nostro? Od „włoskiej” akulturacji do „polskich” rewizji. Rec.: Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie. Wybór i wstęp Mateusz Werner. Posłowie Serafino Murri. Przekład Anna Mętrak, Izabela Napiórkowska, Mateusz Salwa. Warszawa 2012. „Biblioteka Kwartalnika »Kronos«”

Ryś, Paweł Wiktor - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 237-241
3

Miejsce i sens literatury dzisiaj. Rec.: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku’89. Pod redakcją Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego. Warszawa 2013

Pawłowski, Łukasz - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 232-236
4

Monografia wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego. Rec.: Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971). Warszawa 2014

Buryła, Sławomir - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 227-231
5

Kontrolerzy i stratedzy. Rec.: Kamila Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009

Mojsak, Kajetan - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 219-227
6

Od „pokolenia” ku „formacji” 1910. Konstrukcje – mity – fakty. Rec.: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Redakcja Dorota Kozicka, Tomasz Cieślak-Sokołowski. Kraków (2011). „Krytyka XX i XXI Wieku”

Stankowska, Agata - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 211-219
7

Z historii pewnej idei – monografia warszawskiego „Izraelity”. Rec.: Zuzanna Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. (Kraków 2014). „Studia Polsko-Żydowskie”

Jasnowski, Paweł - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 205-210
8

Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2. Opracowała Bożena Wojnowska = Jakub Goldszmit's Letters to Eliza Oreszkowa. Part 2. Edited by Bożena Wojnowska

- Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 181-203
9

Smutne humoreski Marii z Brzezinów Sadowskiej. O niedocenionym gatunku i zapomnianej pisarce = Maria Sadowska Neé Brzezina's Sad Humoresques. On underestimated genre and forgotten woman writer

Węgrzyn, Iwona - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 167-179
10

„Mój dom jest wielce rozmowny”. O inskrypcji literackiej w dawnej i współczesnej przestrzeni komunikacyjnej = "My house is very talkative." On literary inscription in past and present communicative space

Kaszowska-Wandor, Barbara - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2016, 107, 3, 155-166