Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna lieferte 277 Treffer
1

Spsi skrótów

- Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 275-278
2

Autoryz tomu

- Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 273-274
3

Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2006, 331 s

Suchomłynow, Lech Aleksy - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 269-272
4

Sonja Wölkowa, Gregoriusowe kěrlušiwe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pomnikami, Serbski institut, Budyšin 2007, 80 s

Siatkowska, Ewa - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 261-268
5

H. Schuster-Šewc, Rukopis Jana Cichoriusa z lěta 1663. Zažne prócowanja Kulowskich měšćanow wo hornjoserbske ewangelske nabožne pismowstwo, Serbski institut, Budyšin 2006, 72 s

Siatkowska, Ewa - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 255-260
6

Irena Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocłáw 2007, 370 s

Pierścieniak, Piotr - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 245-253
7

Nazif Dokle, Ręcznik goranski (nashinski) - allbanski. Fjalor gorançe (nashke) ) shqip, Peçatnica Naukini Akademiji (Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov"), Sofia 2007, 1383 s

Mindak-Zawadzka, Jolanta - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 239-243
8

Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków

Czerwiński, Maciej - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 217-237
9

Konstrukcja prostřednistvím Sgen we współczesnym języku czeskim

Urbańczyk-Adach, Natalia - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 207-215
10

Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti

Tafra, Branka; Košutar, Petra - Studia z filologii polskiej i słowiańskiej : Fundacja Slawistyczna , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008, 43, 177-206