Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach L5277 lieferte 4336 Treffer
41

Dva jubilanti brněnské literární vědy = Two Brno literary studies anniversaries

Kroča, David - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2012, 60, 6, 958-960
42

Literárna kritika a dejiny slovenskej literárnej kritiky

Šimáková, Marína - Slovakistický zborník , Nový Sad, 2007, 2, 125-142
43

Jiný pohled na literární teorii = Another View of Literary Theory

Haman, Aleš - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2003, 51, 3, 363-369
44

Literární věda osudem i volbou = Literary Studies as One's Lot and One's Choice

Valouch., František - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2002, 50, 1, 99-100
45

Příspěvek k literární Hané = A Contribution about the Literary Region of Haná

Kolářová, Jana - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2001, 49, 6, 663-664
46

V zajetí literární komunikace = Enthralled by Literary Communication

Sládek, Ondřej - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2006, 54, 5, 129-138
47

Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti?

Haman, Aleš - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2006, 54, 4, 87-95
48

Kus literárněvědného eklekticismu = A Little Literary Critical Eclecticism

Janoušek, Pavel - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2003, 51, 5, 626-634
49

Aký je osoh z literárnej exkurzie

- Slovo o slove : zborník Katedry Komunikačnej a Literárnej Výchovy Pedagogickej Fakulty Prešovskej Univerzity , Prešov : PU, 2002, 8, 100
50

A Literary Simulacrum

Golenko, Zhanna - Russian studies in literature , Armonk, NY : Sharpe, 2008, 44, 4, 74-79